Peroksydacja lipidów

peroksydacja-lipidów

To proces wolnorodnikowego utleniania nienasyconych kwasów tłuszczowych, w wyniku którego powstają nadtlenki.

Peroksydacja lipidów składa się z trzech etapów:

  • Inicjacja
  • Propagacja
  • Terminacja

Produktami procesów peroksydacji lipidów są aldehydy (np. dialdehyd malonowy − MDA), hydroksyaldehydy i węglowodory.