Inne terapie

Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów leczenie autyzmu powinno mieć charakter kompleksowy i powinno łączyć metody i terapie np. metody behawioralne i edukacyjne. Głównymi są:

  • Metoda holding - terapia opiera się na przywróceniu lub odbudowaniu emocjonalnych więzi między dzieckiem a matką przez kontakt fizyczny.
  • Metoda ruchu rozwijającego - terapia opiera się na posługiwaniu się ruchem, który jest narzędziem wspomagającym rozwój psychoruchowy dziecka.
  • Metoda dobrego startu - służy usprawnianiu funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych oraz powoduje zwiększenie ich integracji. Rozwija szybkość reakcji, kształci zdolność rozumienia i posługiwania się symbolami.
  • Muzykoterapia - metod, która pozwala wykorzystać muzykę, aby nawiązać kontakt z chorym
  • Dogoterapia - metoda, która wspomaga rehabilitację. Wykorzystuje się w niej psy, które stymulują pacjentów podczas ćwiczeń.
  • Hipoterapia - formą rehabilitacji wykorzystująca konie, dzięki której oddziałuje się na wiele sfer jednocześnie: sensoryczną, psychiczną, ruchową lub społeczną

Źródło: Wybrane metody leczenia autyzmu. środek terapii dziennej w Kup, Lucyna Sochocka1, Teresa Lisek2, Anna Zwierzyńska3, Piel. Zdr. Publ. 2011, 1, 2, 155–161