Leptyna a układ immunologiczny

Leptyna bierze udział w aktywacji monocytów oraz pobudza wytwarzanie cytokin prozapalnych (TNF alfa, IL- 6) przez makrofagi.

Stymuluje proliferacje limfocytów T, które chronią przed apoptozą i ukierunkowuje różnicowanie komórek T zdolnych do odpowiedzi Th1.

Leptyna w ostrym procesie zapalnym może być uważana za białko ostrej fazy, które pochodzi z tkanki tłuszczowej i wspomaga układ immunologiczny.

W przewlekłym zapaleniu długotrwała stymulacja tkanki tłuszczowej przez cytokiny prozapalne hamuje wytwarzanie leptyny.

Leptyna ma działanie zarówno pro- jak i przeciwzapalne.

Działania prozapalne:

Jej stężenie wzrasta pod wpływem cytokin prozapalnych, takich jak TNF-alfa, IL-1, IL-6.

Działania przeciwzapalne:

Leptyna uwalnia antagonistę receptora IL-1 z monocytów w sposób zależny od dawki i czasu jej podawania.

Leptyna zmniejsza stężenia androgenów działających przeciwzapalnie oraz wstrzymuje ich sekrecję.

Leptyna pełni funkcję immunomodulującą. Ze względu na jej dwojakie działanie trudno przewidzieć jej końcowy wpływ na odpowiedź zapalną w organizmie.

Źródło: Leptyna i adiponektyna w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów Prof. dr hab. n med. M. Wisłowska CSK MSWiA