Opioidy a układ nerwowy (czyli wpływ glutenu i kazeiny)

Istnieje hipoteza zakładająca, że w przebiegu niecałkowitego trawienia białek (glutenu i kazeiny) powstają peptydy mające aktywność opioidów. W przypadku rozkładu kazeiny powstaje KAZOMORFINA, w przypadku glutenu – GLUTENOMORFINA.

Przypuszcza się, iż peptydy te przenikają z jelita do krwiobiegu i mogą wpływać na funkcjonowanie mózgu.