Układ nerwowy

Serotonina i dopamina

Na podstawie badań stwierdzono, że dendryty komórek nerwowych w nowotworzonej korze mózgowej są zdeformowane, co przyczynia się bezpośrednio do problemów poznawczych oraz związanych z zachowaniem dzieci z autyzmem.

U ponad 1/3 osób autystycznych stwierdza się zaburzenia w poziomie serotoniny w surowicy i płytkach krwi.

Zwiększoną transmisje serotoniny stwierdzono również w ośrodkowym układzie nerwowym.

Zaburzenia funkcjonowania układu dopaminergicznego mogą być związane z objawami autyzmu.

Leki hamujące wydzielanie dopaminy łagodzą niektóre „trudne” zachowania osób z autyzmem, zwłaszcza samookaleczenia i zachowania stereotypowe.

Źródło: Zaburzenia ośrodkowej neurotransmisji w przebiegu autyzmu dziecięcego, P. Wierzbiński, T. Pietras, P. Gałecki, A. Szymańska, A. Kwiatkowska, A. Florkowski; Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14(1):57-63

Zaburzenia budowy mózgu

Istota szara mózgu dzieci chorych na autyzm różni się od tej u dzieci rozwijających się prawidłowo. U dzieci chorych zarówno istota biała, jak i szara są zmienione.

Nieprawidłowości w rozwoju mózgowia występują zarówno w okresie pre- jak i postnatalnym. Anomalie dotyczą:

  • liczby i wielkości neuronów,
  • budowy dendrytów,
  • nieprawidłowych połączeń zarówno w obrębie istoty białej jak i szarej mózgowia.

Źródło: Minshew N.J., Williams D.L. (2007). The new neurobiology of autism: cortex, connectivity, and neuronal organization. Arch Neurol. 64(7):945-950.

Neurony lustrzane

Największy nadmiar komórek nerwowych najprawdopodobniej występuje w korze ciemieniowej, przez co zaburzona zostaje prawidłowa funkcja tzw. neuronów lustrzanych (mirror neurons).

Neurony te uczestniczą w procesach nieświadomej nauki.

Uaktywniają się, kiedy obserwujemy, jak ktoś powtarza wykonaną przez nas czynność, lub gdy to my naśladujemy czynność przed chwilą zauważoną. Stąd też ich druga nazwa „neurony małpowania„.

Źródło: Mirror neuron system and autism, N. Hadjikhani, Nova Science Pulisher Inc 2007 pp 151-166