Cholesterol

Cholesterol syntezowany w mózgu jest podstawowym składnikiem mieliny. Utrata mieliny wskutek choroby lub urazu nieuchronnie powoduje zaburzenia neurologiczne.

Zarówno neurony jak i komórki glejowe w centralnym układzie nerwowym zawierają niezwiązany cholesterol jako integralna część ich ścian komórkowych.

Poziom cholesterolu może wpływać na aktywność serotoniny w mózgu.

Serotonina jest neuroprzekaźnikiem związanym z nastrojem.

Niski poziom serotoniny łączy się z zachowaniem depresyjnym, gwałtownym i aspołecznym.

Istnieje kilka teorii na temat wpływu cholesterolu na poziom serotoniny. Najprostsze wytłumaczenie tego efektu to, jeśli jest niedobór cholesterolu w komórkach nerwowych, serotonina nie może we właściwy sposób związać się ze swoimi receptorami.

Cholesterol również stabilizuje receptory innego hormonu odpowiedzialnego za więzi społeczne – oksytocyny.

Źródło: http://pdm.org.pl/