Zaburzenia przewodu pokarmowego

Zaburzenia przewodu pokarmowego

U 9-54% chorych na autyzm towarzyszy patologia przewodu pokarmowego, która w tej grupie chorych często pozostaje nierozpoznana z powodu choroby podstawowej (zaburzenia mowy, zmieniona percepcja bólu).

Do najczęściej opisywanych zmian w przewodzie pokarmowym u dzieci z rozpoznanym autyzmem należą:

 • zaburzenia motoryczne (choroba refluksowa przełyku, zaparcia, biegunki),
 • zaburzenia trawienia,
 • zespół nadmiernej przepuszczalności jelita,
 • zapalenie błony śluzowej jelita z cechami autoimmunizacji lub bez,
 • zaburzenie równowagi mikrobiologicznej jelita,
 • nietolerancja pokarmowa czy opioidowe działanie egzorfin pochodzenia pokarmowego uwolnionych z białek pokarmowych (kazeiny lub glutenu).

Źródło: „Patogeneza zaburzeń przewodu pokarmowego u dzieci z autyzmem” Wasilewska J., Jarocka-Cyrta E., Kaczmarski M. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii

Znaczenie zdrowego jelita

Nabłonkowa bariera jelitowa pełni 3 funkcje:

 • Absorpcyjną - transport konieczny dla życia płynów, elektrolitów i substancji odżywczych poprzez ścianę jelita;
 • Ochronną - uniemożliwiają wchłanianie nierozpuszczalnych, potencjalnie toksycznych, patogennych lub immunogennych cząsteczek;
 • Immunologiczną - działają głównie w oparciu o IgA, które wiążąc bakterie i inne antygeny uniemożliwiają im kontakt z enterocytami.

Optymalne funkcjonowanie tych składowych jest konieczne dla prawidłowej funkcji bariery jelitowej, a zakłócenie funkcjonowania każdej z nich prowadzi do zwiększenia przepuszczalności jelitowej i może być przyczyną różnych schorzeń.

Źródło:Przepuszczalność jelitowa- temat wart zainteresowania? J. Brodzicki; Pediatr. Współcz. Gastroenterol. Żywnienie Dziecka 2006, 8,3, 188-191

Zespół nieszczelnego jelita LGS

To stan kiedy poprzez uszkodzoną, a w konsekwencji nieszczelną błonę śluzową jelit, wprost do krwiobiegu przedostają się szkodliwe drobnoustroje, grzyby, pasożyty, niestrawione łańcuchy białek złożonych, tłuszcze i substancje odpadowe, które w zdrowym organizmie nie przenikają przez naturalną barierę jelito/krew.

Źródło:http://pl.universalbiology.eu

Zespół nieszczelnego jelita

Przyczyny powstania zespołu nieszczelnego jelita:

 • Czynniki infekcyjne: wirusy, bakterie, zakażenia pasożytnicze
 • Alkohol
 • Niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • Leki cytotoksyczne
 • Hypoksja w przebiegu wstrząsu
 • Podwyższone stężenie wolnych rodników

Źródło: Przepuszczalność jelitowa- temat wart zainteresowania? J. Brodzicki; Pediatr. Współcz. Gastroenterol. Żywnienie Dziecka 2006, 8,3, 188-191