Kwas foliowy

KWAS FOLIOWY

Kwas foliowy jest niezbędny do prawidłowego rozwoju neurologicznego dziecka. Przeprowadzono badanie dotyczące spożycia kwasu foliowego matki badano w odniesieniu do ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) i opóźnień rozwojowych (DD).

kwas-foliowy

Badanie przeprowadzono od 2003 do 2009 w Kalifornii w USA.

W badaniu wzięły udział:

  • dzieci z ASD (n = 429),
  • opóźnione w rozwoju (n = 130),
  • zdrowe (TD, n = 278).

Źródło: Maternal periconceptional folic acid intake and risk of autism spectrum disorders and developmental delay in the CHARGE CHildhood Autism Risks from Genetics and Environment) case-control study1–3 Rebecca J Schmidt, Daniel J Tancredi, Sally Ozonoff, Robin L Hansen, Jaana Hartiala, Hooman Allayee, Linda C Schmidt, Flora Tassone, and Irva Hertz-Picciotto

 

Zespół mózgowego niedoboru kwasu foliowego

Zaburzenie charakteryzujące się niskim stężeniem 5-metylohydroksyfolianu (5MTHF) w płynie mózgowo-rdzeniowym pomimo prawidłowego poziomu kwasu foliowego w ustroju. Powodowane jest to zaburzeniami w transporcie folianów przez barierę krew-mózg przy pomocy transportera FRα, który znajduje się po obu stronach powierzchni nabłonka w splocie naczyniówki.

W badaniach wykazano, że dzieci z autyzmem często mają nieprawidłowe stężenie folianów w płynie mózgowo-rdzeniowym co może tłumaczyć niektóre zachowania.

Źródło: Cerebral folate receptor autoantibodies in autism spectrum disorder, RE Frye, JM Sequeira, EV Quadros, SJ James, DA Rossignol; Molecular Psychiatry (2013) 18, 369–381