Flora jelitowa u dzieci

Flora jelitowa u dzieci

Dzieci urodzone siłami natury posiadają inną florę bakteryjną niż dzieci urodzone poprzez cesarskie ciecie, co może wpływać na ich dalszy rozwój.

Przewód pokarmowy dzieci urodzonych w sposób naturalny kolonizowany jest przez bezpieczne bakterie, które występują w drogach rodnych ich matek, podczas gdy przy cięciu cesarskim są to bakterie typowe dla powierzchni skóry – prawdopodobnie pochodzące od pierwszej osoby, która wzięła dziecko na ręce.

Bakterie nabyte podczas porodu są swoistą szczepionką mogącą chronić przed chorobami, wpływać na trawienie i rozwój odporności.

U dzieci, które urodziły się dzięki cesarskiemu cięciu dominują bakterie Staphylococcus (gronkowce). Większość z nich jest nieszkodliwa, ale niektóre mogą powodować poważne infekcje.

Zaburzenia flory jelitowej

Badano rolę mikroflory jelitowej w patogenezie dzieci z ASD. W kale tych dzieci stwierdzono m.in. istotne zwiększenie flory bakterii beztlenowych z gatunku Clostridium.

U dzieci z rozpoznanym autyzmem toksyny bakteryjne wytwarzane w jelicie mogą docierać do OUN drogą nerwu błędnego, którego zakończenia unerwiają jelito cienkie.

Poza tym zwiększona przepuszczalność nabłonka jelitowego dla produktów trawienia umożliwia ich przejście ze światła jelita do krążenia ogólnego, skąd po przejściu bariery krew-mózg mogą docierać do ośrodkowego układu nerwowego, wpływając na zmianę zachowania dziecka, już w krótkim czasie po spożyciu posiłku. Następstwa kliniczne tego zjawiska określane są jako zespół jelitowo-mózgowy.

Źródło: „Patogeneza zaburzeń przewodu pokarmowego u dzieci z autyzmem” Wasilewska J., Jarocka-Cyrta E., Kaczmarski M. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii

Diagnostyka LGS

Do oceny przepuszczalności bariery jelitowej używa się testu absorpcji cukrów (TAC), który polega na wypiciu roztworu mannitolu i laktulozy. Mannitol jest łatwowchłanialny w jelicie i w postaci niezmetabolizowanej wydalany z organizmu, zaś laktuloza nie wchłania się ze zdrowego jelita i również nie jest metabolizowana. Następnie oznacza się stężenie tych substancji w porcji moczu zebranego w ciągu 5 – 6 godzin.

  • Wysoki poziom mannitolu i niski laktulozy oznacza wynik poprawny.
  • Wysoki poziom laktulozy świadczy o nadmiernej przepuszczalności jelita.
  • W przypadku niskich poziomów obydwu substancji mamy do czynienia ze złym wchłanianiu jelitowym substancji odżywczych.

Źródło: Diagnostyka kandydozy i przepuszczalności bariery jelitowej u pacjentów Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, T. Dangel, A. Januszaniec, T. Stradomska, M. Murowska, M. Karkowska, K. Kozera: Medycyna Paliatywna 2013;5(2):58-69