Acetaminophen

Acetaminophen

Stosowanie acetaminophenu wzrosło w ostatnich latach. W 1978 roku badania w Pediatrics wykazały, że aspiryna, która była dotychczas najczęściej spożywanym lekiem w ciąży, została zastąpiona acetaminophenem, ponieważ pojawiły się raporty o jej negatywnych skutkach dla matki i płodu. Obecnie okazuje się że również acetaminophen może spowodować negatywne skutki dla dziecka (np. astma – Shaheen, 2005; wytrzewienie – Adjei, 2008).

acetaminophen

Acetaminophen jest najczęściej zgłaszaną przyczyną powstawania autyzmu.

Nadmierne spożycie leku przez kobietę ciężarną powoduje przekroczenie substancji przez barierę łożyskową i przeniknięcie do organizmu dziecka, które nie ma jeszcze w pełni wykształconych mechanizmów metabolizmu ksenobiotyków. Powoduje to nadmierną degradację wątrobowego cytochromu P450, co w konsekwencji ma wpływ na przyszłą zdolność dziecka do metabolizowania metali ciężkich i toksyn.

Źródło: Autistic Spectrum Disorders Report, Birth Defect Research for Children, inc