Autyzm

Przyczyną wszystkich zaburzeń spektrum autyzmu są defekty neurologiczne. W literaturze opisano wile powodów pojawienia się zjawisk ze spektrum autyzmu. Najczęściej wskazywane są:

  • mutacje genetyczne, na chromosomach m. in. na 7, 3, 4 (u dziewczynek), 11 (u chłopców); dotychczas opisano ponad 20 genów odpowiedzialnych za wczesna i późną odmianę autyzmu,
  • dziecięce porażenie mózgowe,
  • urazy okołoporodowe,
  • uszkodzenia centralnego układu nerwowego,
  • zaburzenia metaboliczne (nietolerancja kazeiny i glutenu).
  • wrodzona toksoplazmoza,
  • wiek ojca (powyżej 40-go roku życia),
  • infekcje leczone antybiotykami w okresie niemowlęcym (hipoteza),
  • zażywanie Paracetamolu,
  • stosowanie detergentów alkalicznych.

W literaturze można znaleźć bardzo sprzeczne doniesienia o możliwości pojawiania się autyzm po szczepieniach (szczególnie o szczepionce MMR – odra, świnka i różyczka).

> Przejdź do prezentacji <